η ανανέωση των σημείων εντός του χάρτη θα ξεκινήσει σύντομα - ενημέρωση για κάθε νέο "λιμάνι" στην κατηγορία "ΝΕΑ"